Otyłość a alergia

Konsumpcyjny styl życia często powoduje otyłość. O otyłości mówi się wówczas, gdy podaż kalorii jest większa, niż ich spalanie. Wówczas powstaje dodatni bilans energetyczny, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Przyjmuje się, że otyłość stanowi jeden z czynników ryzyka rozwoju chorób alergicznych oraz astmy.

Obecnie dużym zainteresowaniem wielu lekarzy cieszy się leptyna. Uwalniana jest z niektórych komórek tłuszczowych i wpływa na regulację poziomu sytości, a także całościową równowagę energetyczną. U osób otyłych znacznie częściej diagnozuje się przypadki astmy, niż w przypadku osób z prawidłową masą ciała. Powodem tego są lepsze warunki rozwoju stanu zapalnego, które wpływają na pojawienie się innych chorób.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że ilość leptyny we krwi jest większa, w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, mających miejsce w układzie oddechowym. Już sama tkanka tłuszczowa jest skupiskiem wielu substancji biologicznie czynnych. Wiele z nich posiada właściwości, które sprzyjają rozwój stanów zapalnych. Pomimo tego, wyjaśnienie mechanizmów łączących otyłość z alergią i astmą, nie jest jeszcze do końca poznane. Przyjmuje się, że otyłość ma większy wpływ na pojawienie się astmy, niż alergii.