Grzyby a alergia

Grzyby i pleśnie bytują przede wszystkim w wilgotnym środowisku. Często obserwuje się je w zamkniętych pomieszczeniach, które są rzadko wietrzone. W niektórych mieszkaniach, ekspozycja na grzyby powoduje alergię u wszystkich domowników. Warto zatem unikać przebywania w pomieszczeniach, wobec których istnieje prawdopodobieństwo, że obecne są w nich grzyby oraz pleśnie.

Zarodniki grzybów mogą uczulać sezonowo bądź przez cały czas. Dotyczy to głównie tych, które znajdują się w powietrzu. Znacznie częściej występują one w kurzu domowym, który jest ich podstawowym siedliskiem. Bardzo często grzyby bytują w klimatyzacji, zwłaszcza jeśli jest ona nieprawidłowo eksploatowana. W zapobieganiu alergii bardzo ważne jest zatem niedopuszczanie do zawilgocenia mieszkania oraz regularnie wietrzenie pomieszczeń. W ten sposób można zwiększyć swoją odporność na ten czynnik alergizujący.